خط مشی سازمانی

chatra company policy

شرکت چترا طلیعه صنعت، سال 1385 فعالیت خود را در تولید مصنوعات فلزی از قبیل رک، جعبه های فلزی آغاز نمود. این شرکت از سال 1385 واحد تولید مصنوعات فلزی خود را بنیان گذاری کرده و تا کنون بیش از هزار جعبه فلزی و رک در صنایع الکترونیک، مخابرات، رایانه، پزشکی و بانکداری و .... تولید نموده است.

مدیریت شرکت با تاكيد بر نگرش "جلب رضايت مشتریان"، بهينه سازي مستمر در فرآيندهاي ارائه محصولات، ارتقاء‌ كيفيت از لحاظ مراحل تولید و سيستم هاي حاكم بر شركت، حفظ محيط زيست و صيانت از انسانها و همكاري و شرکت كاركنان، در خصوص موارد مندرج را سرلوحه وظايف خويش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی به الزامات قانونی و مالی و سایر الزامات و همچنین تعهد به کاهش ریسک ها و خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی ناشی از فعالیت ها، خدمات و محصولات به پایین ترین حد ممکن، اعتقاد دارد كه كاركنان سازمان كه به عنوان با ارزشترين سرمايه اين شركت محسوب مي شوند وظيفه خود خواهند دانست كه با درك كامل انتظارات مشتریان و ساير طرفهاي ذينفع در جهت رسيدن به اهداف سازمانی تلاش نمايند. مدیریت شرکت چترا طلیعه صنعت براي رسیدن به موارد فوق به استفاده از سيستم هاي نوين مديريتي تاكيد مي نمايد. در راستاي نيل به اين خواسته ها، آخرین ویرایش استانداردهاي ISO 9001، ISO14001،OHSAS 18001 و ISO10004 را به عنوان مدل اجرايي انتخاب نموده است و جهت رسیدن به آن تلاش مي نمايد.

اهداف سازمانی شرکت چترا طلیعه صنعت بشرح زیر است:

افزایش سطح رضایت مشتریان.

برنامه ریزی و سنجیدن امکانات تولید و تحویل به موقع سفارشات.

توسعه مشارکت و تقويت حس مسئوليت پذيري در همه كاركنان در مقابل مشتریان و همکاران داخلی و تمامی طرف هاي ذينفع.

آموزش مستمر مديران و همكاران شركت و ارتقاي سطح دانش و آگاهي هاي تكنيكي و كيفيتي مرتبط با فعاليتها.

برنامه ريزي و اقدام منظم و مداوم بمنظور پيشگيري از وقوع حوادث ناشي از كار و کنترل عوامل زیان آور محیط کار(عوامل فیزیکی و شیمیایی).

برنامه ريزي و اقدام منظم و مداوم بمنظور پيشگيري از آلودگی های محیط زیست (خاک و هوا) و کاهش مصرف منابع.

توسعه فضا و افزایش حجم تولید.

شرکت چترا طلیعه صنعت با نظارت و بازنگري سالانه در خصوص سيستم مديريت یکپارچه و ایجاد ساختار سازمانی در مطابقت با استانداردهاي منتخب شركت، در رابطه با توسعه پايدار، بهبود مستمر، عملکرد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت و دستيابي به اهداف تعيين شده اطمينان حاصل مي کند.