مهندسی و طراحی

تلاش ما در چترا کمک به مشتریان برای طراحی محصولات مورد نظر مشتریان و یا بهبود طرحهای مشتریان در راستای نیازهای آنها میباشد. با توجه به تخصص ما در زمینه طر احی رکها، کابینت ها و هر گونه جعبه فلزی، طراحی محصولات میتواند از طرف مشتریان ارائه شده و یا از ابتدا در واحد فنی و مهتدسی چترا انجام گیرد. همچنین شرکت ما تو انایی تولید طرح از طریق مهندسی معکوس را نیز دارا می باشد.

 
 

 واحد مهندسی و طراحی چترا

واحد مهندسی و طراحی چتر

واحد مهندسی و طراحی چتر

 
 

برای رفع هرگونه عدم انطباق و ناسازگاری طرح با قطعات متفاوت محصول ،با بکار گیری دو نرم افزار سالیدورک و کتیا طرحهای سه بعدی محصولت تولید شده و از این طریق در زمان و هزینه های تولید صرفه جویی میشود. چترا توانایی انجام هرگونه پروژه از نمونه سازی تا تولید انبوه را با حفظ سرعت در تحویل و کیفیت در خدمات را دارا می باشد.

 
 

توانای ها

 

طراحی دو بعدی و سه بعدی

مدل سازی سه بعدی

نمونه سازی

مهندسی معکوس

 
 

autocad 
logo

SolidWorks logo

catia logo

metalix logo

Lantek Expert Logo